قرارداد عضویت و همکاری با تامین کننده​

قرارداد عضویت و همکاری با تامین کننده

قرارداد حاضر براساس مواد ۱۰ ،221 و 223 قانون مدنی و با تابعیت از کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به شماره و تاریخ فوق، میان طرفین مندرج در ماده ۱ منعقد می‌شود و مفاد آن از تاریخ امضاء برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود:

ماده ۱- طرفین قرارداد:

1-1- شرکت ویرا صنعت الگوریتم به نمایندگی آقای ………………………………………………….. فرزند ……………………….. با کد ملی ………………………… به عنوان نفر اول، که از این پس «مَت نِت» نامیده می‌شود.

1-2- آقا/خانم ……………………………………………………………. با کد ملی ………………………….. به آدرس …………………………………………………………………………………… و شماره تلفن ……………………………… و کدپستی ……………………………… به عنوان نفر دوم، که از این پس «تامین کننده» نامیده می‌شود.

ماده ۲- تعاریف:

2-1- سامانه مَت نِت: بستری است بر خط که به واسطه آن تامین کننده می تواند درخواست های (استعلام) کاربران مصرف کننده در حوزه مصالح ساختمانی را مشاهده کرده و مطابق آن پیش فاکتور صادر نموده و معامله کند. در این سند از سامانه مَت نِت با عنوان سامانه نیز یاد خواهد شد.

2-2- تامین کننده: عبارت است تمامی کاربرانی که در این سامانه می توانند اقدام به  صدور پیش فاکتور و فروش مصالح ساختمانی کرده و شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در قالب (فروشندگان خرد، عمده فروش، بنک داران و تولید کنندگان مصالح ساختمانی) فعالیت می کنند. و دارای شرایط احراز شده در بند  13 ماده 6 همین قرارداد می باشند. در این سند از تامین کننده با عنوان کاربر تامین کننده یا فروشنده نیز یاد خواهد شد، و همگی مفهوم مشترک دارند. همچنین تامین کننده در این سند یکی از طرفین قرارداد می باشد.

2-3- مشتری: تمامی کاربران این سامانه که به موجب نوع دسترسی و پنل کاربری خود، می توانند اقدام به خرید مصالح ساختمانی نمایند. در این سند از مشتری با عنوان کاربر مصرف کننده یا مصرف کننده نیز یاد خواهد شد، و همگی مفهوم مشترک دارند.

2-4- کالا: شامل کلیه اقلام مورد مصرف در صنعت ساختمان و راه سازی می باشد که در سامانه تعریف شده است.  در این سند از کالا با عنوان قلم یا اقلام، محصول یا محصولات، نیز یاد خواهد شد، و همگی مفهوم مشترک دارند.

2-5- پنل کاربری تامین کننده: فضایی که مَت نِت به صورت برخط جهت مدیریت فروشگاه، محصولات فروشگاه، مشاهده درخواست ها، صدور پیش فاکتور،کنترل فروش و… در اختیار تامین کننده قرار داده است.

2-6- حساب کاربری تامین کننده: حسابی است که با اختصاص نام و رمز عبور به تامین کننده تعلق گرفته است و تامین کننده توسط آن به پنل کاربری دسترسی خواهد داشت.

2-7- استعلام: درخواستی است شامل لیستی از عنوان اقلام، حجم یا مقدار اقلام، زمان و تاریخ تحویل کالا، محل تحویل کالا، نحوه تحویل کالا و نحوه تخلیه کالا، که توسط کاربر مصرف کننده در سامانه به اشتراک گذاشته می شود. این درخواست توسط کاربران تامین کننده که اقلام مندرج در استعلام را پشتیبانی می کنند قابل مشاهده خواهد بود. در این سند از استعلام با عنوان های (استعلام قیمت / درخواست استعلام قیمت / درخواست مشتری) نیز یاد خواهد شد، و همگی مفهوم مشترک دارند.

2-8- پیش فاکتور: لیستی است، از عنوان اقلام، حجم یا مقدار اقلام، قیمت اقلام، زمان وتاریخ تحویل کالا، محل تحویل کالا، نحوه تحویل کالا و نحوه تخلیه،تاریخ صدور پیش فاکتور، تاریخ اعتبار پیش فاکتور، که توسط کاربر تامین کننده در پاسخ به درخواست استعلام قیمت مشتری در سامانه ثبت خواهد شد. و به محض ثبت شدن در سامانه توسط کاربر ارسال کننده استعلام قابل رویت و قابل اقدام به خرید خواهد بود. و به عنوان یک سند رسمی  از سوی مشتری، تامین کننده و مَت نِت به رسمیت شناخته خواهد شد.

2-9- فاکتور: سندی است که به محض تکمیل پرداخت وجه یک پیش فاکتور از سوی کاربر مصرف کننده به پیش فاکتور پیوست خواهد شد، و شامل تمامی ایتم های پیش فاکتور و تاریخ و ساعت ایجاد فاکتور (خرید) می باشد. و به محض ایجاد به عنوان یک سند رسمی  از سوی مشتری، تامین کننده و مَت نِت به رسمیت شناخته خواهد شد.

2-10- معامله: به فرایند کامل و تکمیل شده، ارسال پیش فاکتور توسط فروشنده (تامین کننده،) اقدام و پرداخت وجه توسط مشتری (مصرف کننده) و صدور فاکتور توسط سامانه یک معامله گفته می شود، که مطابق تعریف معامله یا عقد طبق ماده۱۸۳ قانون مدنی می باشد. و صحت آن بر اساس ماده 190 قانون مدنی سنجش می شود.

2-11- بسته اعتباری: اعتباری است که باید تامین کننده جهت ارسال پیش فاکتور نسبت به خریداری آن از مَت نِت اقدام کند. این اعتبار در قالب بسته های و با قیمت های متفاوت توسط تامین کننده قابل خریداری است.

بسته های اعتباری سقف ارزش ریالی معاملات تامین کننده در سامانه مَت نِت را مشخص می کند، در صورت منجر شدن یک پیش فاکتور به معامله، سامانه به صورت خود کار ارزش معامله (مبلغ پیش فاکتور)  را از بسته اعتباری تامین کننده کسر خواهد کرد. در صورتی که ارزش ریالی معامله از باقیمانی بسته اعتباری تامین کننده بیشتر باشد، مابقی ارزش ریالی از بسته آتی خریداری شده توسط تامین کننده کسر خواهد شد.

ماده ۳- موضوع قرارداد:

به موجب این قرارداد مَت نِت به عنوان ارائه دهنده خدمات، پنل و حساب کاربری در اختیار تامین کننده قرار خواهد داد تا به موجب آن تامین کننده بتواند با رعایت قوانین و مقررات سامانه و مفاد این قرارداد، درخواست های استعلام مندرج در سامانه را مشاهده کرده، پیش فاکتور صادر نموده و معامله کند.

ماده ۴- مدت قرارداد:

قرارداد حاضر، به مدت یک سال شمسی از تاریخ امضای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورت عدم فسخ، به طور خودکار و به صورت سالانه تمدید خواهد شد.

ماده ۵- مبلغ قرارداد:

ثبت نام به عنوان تامین کننده و مشاهده استعلام ها رایگان می باشد.

5-1- تامین کننده جهت ارسال پیش فاکتور (پاسخ به مشتری) باید حد اقل یک بسته اعتباری فعال داشته باشد و یا خریداری نماید.

5-2- در صورتی که هر یک از پیش فاکتور های ایجاد شده توسط تامین کننده منجر به معامله شود، مبلغ آن معامله از بسته اعتباری کسر خواهد شد.

5-3- بسته های اعتباری تعریف شده در سامانه به تشخیص مَت نِت ارزش گذاری و قیمت دهی خواهد شد.

 

ماده ۶- حقوق و تعهدات تامین کننده:

6-1- به موجب این قرارداد، صحت و اعتبار تمامی اطلاعت در فرایند ثبت عضویت و مندرج در سامانه و سایر اسناد به عهده تامین کننده می باشد.

6-2- به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده مکلف به ثبت اطلاعات صحیح و دقیق از نام و آدرس فروشگاه یا دفتر کار و شماره تلفن های آن می باشد. همچنین متعهد می شود در صورت تغییر آدرس فروشگاه یا دفتر کار و یا تغییر شماره تلفن، آن را فوراً به اطلاع مَت نِت برساند.

6-3- تامین کننده به منظور عضویت در سامانه، متعهد به ارائه مستندات و مجوز های مورد درخواست مَت نِت جهت احراز هویت و صحت اطلاعات ارائه شده می باشد.

6-4- به موجب قرارداد حاضر، شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب کاربری (تامین کننده) ایجاد کننده پیش فاکتور تا  زمان سر رسید اعتبار پیش فاکتور و در صورت اقدام به خرید مشتری، متعهد به تامین اقلام، ارائه خدمات و تعهدات مندرج در آن پیش فاکتور، اعم از قیمت، تاریخ و زمان تحویل کالا، کمیت و کیفیت کالا و … خواهد بود.

6-5- تمام مسئولیت مندرجات ثبت شده در یک پیش فاکتور اعم از، نوع کالا ، قیمت ها ، خدمات و تعهدات به عهده کاربر (تامین کننده) ایجاد کننده آن پیش فاکتور است.

6-6- مسئولیت هرگونه توافق با کاربر مصرف کننده (مشتری) قبل یا بعد از شکل گیری معامله اعم از تغییر در زمان و مکان تحویل کالا، نوع کالا قیمت و … ، خارج از مندرجات ثبت شده در پیش فاکتور سیستمی به عهده طرفین خرید و فروش می باشد.

6-7- به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده متعهد می شود به ازای هر فروش یا معامله، مراحل تامین، بارگیری، حمل و تخلیه را مطابق مندرجات ثبت شده در پیش فاکور اقدام و جهت رویت وضعیت تحویل توسط مشتری در سیستم درج نماید.

6-8- به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده صادر کننده پیش فاکتور می تواند فقط تا پیش از اقدام به خرید مشتری و پرداخت وجه پیش فاکتور توسط کاربر مصرف کننده اقدام به لغو پیش فاکتور صادره نماید.

9-6- تامین کننده متعهد می شود در صورت درخواست لغو خرید از سوی مشتری، شرایط زیر را بپذیرد.

الف- در صورتی که درخواست لغو خرید پیش از بارگیری کالا باشد وجه پرداخت شده توسط مشتری به طور کامل به وی عودت می گردد.

ب- در صورتی که درخواست لغو خرید بعد از بارگیری و در مرحله حمل انجام پذیرد تامین کننده فقط حق دارد هزینه بارگیری و حمل را مطابق عرف و تشخیص کارشناس به عنوان خسارت دریافت و مابقی وجه به مشتری عودت می گردد.

6-10- به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده مسئول حفاظت از نام کاربری و رمز عبور پنلی که به او اختصاص یافته است، شناخته می‌شود و مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی را که با پنل و نام کاربری او انجام می‌گیرند، بر عهده خواهد داشت. و فقط صاحب پنل و حساب کاربری تامین کننده مجاز به بهره برداری از آن است. واگذاری این پنل به هر عنوان به شخص دیگر مجاز نبوده و مسئولیت و عواقب ناشی از آن به عهده صاحب حساب کاربری می باشد.

6-11- درصورتی که به تشخیص مَت نِت، تامین کننده هر یک از مواد قرارداد حاضر را نقض نموده یا مرتکب تخلف شود، مَت نِت مجاز به متوقف نمودن همکاری شامل حذف دسترسی، معلق کردن معاملات انجام گرفته، تعلیق حساب کاربری، و به طور کلی هرگونه اقدام دیگری که مَت نِت مناسب تشخیص می‌دهد خواهد بود. قطع همکاری می‌تواند به صورت یک‌جانبه انجام شود. این قطع همکاری از طریق ایمیل به اطلاع تامین کننده خواهد رسید و مَت نِت می‌تواند اقدامات لازم جهت تعیین  و اخذ خسارات، به انضمام تمامی هزینه های مترتب بر آن را صورت دهد.

موارد تخلف در معامله شامل و نه محدود به موارد زیر است:

الف- تحویل کالای معیوب و یا فاقد شرایط معینه فی مابین طرفین معامله به مشتری

ب- عدم تطابق کالای تحویلی به مشتری با آیتم های ذکر شد در فاکتور از نظر کمی، کیفی، برند، ویژگی و…

ج- تعجیل یا تاخیر در موعد (تاریخ و ساعت) تحویل کالا که موجب نارضایتی مشتری گردد.

د- دریافت هرگونه وجه مازاد بر مبلغ فاکتور یا توافق از پیش تعیین شده که موجب نارضایتی مشتری باشد.

و- عدم رعایت موازین و شئونات اخلاقی، عرفی و حرفه ای نسبت به مشتری در کلیه مکاتبات و تماس‌ها و عدم رعایت اصول مشتری مداری.

ز- استنکاف از تحول کالا و عدم انجام تعهدات مطابق آیتم های فاکتور توسط تامین کننده. در صورت عدم تخلف از طرف مشتری.

6-12- به موجب قرارداد حاضر، به منظور احراز هویت، تامین کننده موظف به تحویل مدارک و ارائه اطلاعات ذیل به مَت نِت خواهد بود:

الف) اشخاص حقیقی:

تصویر کارت شناسایی ملی، تصویر پروانه کسب، کدپستی محل سکونت، شماره تلفن و نشانی دقیق محل سکونت.

ب) اشخاص حقوقی:

تصویر روزنامه رسمی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات شخص حقوقی و تصویر کارت ملی صاحبان امضای مجاز، گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده، شماره تلفن، کد اقتصادی، شناسه ملی، شماره ثبت، نشانی دقیق شخص حقوقی و کدپستی.

6-13- به موجب این قرارداد تامین کننده متعهد می شود پیش از شروع هر گونه فعالیت در سامانه نسبت به مطالعه مطالب آموزش (راهنمای سامانه) و مشاهده فیلم های آموزشی مندرج در اپلیکیشن و وب سایت رسمی مَت نِت اقدام نموده و آموزش های تکمیلی وآتی که توسط مَت نِت منتشر می شود را پیگیری نماید. عدم آگاهی نسبت به فرایند ها، نحوه عملکرد سامانه، قوانین و مقررات موجب سلب مسئولیت از تامین کننده نخواهد شد.

ماده۷- حقوق و تعهدات مَت نِت:

7-1- به موجب قرارداد حاضر، مَت نِت می‌تواند:

الف- در صورت بروز تخلف از سوی کاربر تامین کننده پنل کاربری وی را مسدود کند.

ب- هر نوع اطلاعات ثبت شده توسط کاربر تامین کننده ائم از اطلاعات مربوط به، کاربری تامین کننده، فروشگاه، سوابق فروش، پیش فاکتور ها و درخواست ها را در سرور های خود نگهداری نماید.

ج- نسبت به انتشار، عدم انتشار و حذف نظرات کاربران در هر کجا و در هر موردی اقدام کند و در مواردی که نظرات ثبت شده به هر دلیلی براساس تشخیص مَت نِت قابل کنترل نباشد، ارسال نظرات برای یک تامین کننده را غیرفعال و یا به هر نحوی امحاء و یا محدود کند.

7-2- مَت نِت متعهد است اطلاعات مربوط به معاملات شکل گرفته در سامانه شامل درخواست مشتری، پیش فاکتور صادره از سوی تامین کننده، فاکتور و … را به مدت یک سال در سیستم نگهداری نماید.

7-3- درخواست ها وپیش فاکتور هایی که منجر به معامله نشده اند، فقط تا تاریخ انقضا آن قابل مشاهده خواهند بود و پس از آن به صورت خودکار از دسترس خارج خواهد شد.

7-4- به موجب این قرارداد، مَت نِت متعهد می شود به هیچ عنوان اطلاعات مربوط به پیش فاکتور های صادر شده اعم از قیمت ها درج شده، معاملات شکل گرفته توسط تامین کننده، فروش ها و سایر اطلاعات ایجاد شده توسط تامین کننده را در اختیار شخص یا اشخاص دیگر قرار ندهد.

7-5- به موجب این قرارداد، مَت نِت به هیچ وجه به عنوان تامین کننده ورود نخواهد کرد و رسالت خود در چارچوب بستر برقراری ارتباط و معامله بین تامین کننده و مصرف کننده را حفظ خواهد نمود.

7-6- مَت نِت می‌تواند در هر زمان به تشخیص خود نسبت به تغییر، به‌روزرسانی، بهبود یا اصلاح در پنل توسعه‌دهندگان، برنامه و سایت مَت نِت اقدام نماید.

7-8- به موجب این قرارداد، مَت نِت هیچ‌گونه مسئولیتی در رابطه با خسارات وارد شده به تامین کننده، از جمله از دست رفتن داده یا محتوا، سود، یا شهرت تجاری و یا سایر موارد مربوط به وی ندارد.

7-9- به موجب این قرارداد، سایت، خدمات ارائه شده به کلیه کاربران سامانه بر اساس داشته‌ها، بستر ها و فن آوری فعلی در دسترس خواهد بود. مَت نِت تلاش خواهد نمود تا فناوری ها و بستر های مورد استفاده در سامانه مَت نِت را را به روز، قابل اتکاء و بدون اشکال یا قعطی باشند. با این حال به دلیل بروز مشکلات احتمالی، مَت نِت نمی‌تواند این موارد را تضمین نماید.

7-10- به موجب این قرارداد، مَت نِت نمی‌تواند عدم هرگونه سوء استفاده از اطلاعات تامین کننده در صورت نقص در لایه های فن آوری را تضمین نماید و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال نواقص امنیت فناوری نخواهد داشت. ولی در جهت بهبود آن کوشا خواهد بود.

۷-11- به موجب این قرارداد، در صورت مشاهده هرگونه تلاش جهت رخنه و نفوذ به بخشهای مختلف و یا ایجاد تغییر در سامانه مَت نِت، حق پیگیری از طریق مراجع قانونی و قضایی برای مَت نِت محفوظ است.

7-12- مَت نِت مجاز است شرایط و بندهای قرارداد را از طریق تنظیم اسناد الحاقی، متمم، اضافه نمودن اسناد جانبی و یا مکمل حاوی شروط معین و حسب مورد سایر روش ها در هر زمان تغییرداده و یا اصلاح نماید. تغییرات به محض به‌روزرسانی و یا در زمانی که مَت نِت معین می‌کند، لازم‌الاجرا خواهند بود. تامین کننده مسئولیت بررسی به‌روزرسانی احتمالی قرارداد را بر عهده دارد. این تغییر از طریق پنل کاربری یا ایمیل به اطلاع تامین کننده رسیده و تأیید شرایط جدید در مهلت مقرر و استمرار همکاری با مَت نِت، پس از لازم الاجرا شدن این تغییرات به منزله قبول آن است. چنانچه تامین کننده در مهلت مقرر نسبت به تأیید این شرایط اقدام ننماید، مَت نِت می‌تواند نسبت به تعلیق قرارداد، انسداد حساب کاربری یا هر اقدام دیگری دال بر توقف همکاری با تامین کننده تا زمان پذیرش شرایط جدید از سوی وی اقدام نماید.

7-13- در صورت تخلف از تعهدات ، عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور از سوی تامین کننده، تامین کننده موظف است که کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر مَت نِت را جبران نماید.

7-14- مَت نِت در صورت لزوم، اطلاعات مربوط به تامین کننده گان را با دستور رسمی نهادهای قضایی و انتظامی، در اختیار ایشان قرار خواهد داد.

ماده ۸- محرمانگی:

به موجب قرارداد حاضر، مَت نِت و تامین کننده به طور متقابل متعهد به حفظ اطلاعات فنی و غیرفنی محرمانه‌ای هستند که به منظور و با هدف امضای این قرارداد با یکدیگر به اشتراک گذاشته‌اند و این دسته از اطلاعات عبارت است از اطلاعات فنی، دانش فنی، طرح‌ها و نقشه‌ها.

ماده ۹- خاتمه و فسخ قرارداد:

9-1- مَت نِت می‌تواند در صورت بروز هر گونه تخلف از سوی تامین کننده در مدت اعتبار این قرارداد بنا به تشخیص خود، قرارداد را خاتمه داده و با اخطار قبلی یا بدون آن دسترسی توسعه‌دهنده به حساب کاربری را مسدود نموده، حساب کاربری تامین کننده را معلق نماید. در این صورت تمامی حقوق و امتیازات اعطا شده از جانب مَت نِت به تامین کننده متوقف خواهد شد و حق مَت نِت برای رد درخواست مجدد همکاری با تامین کننده محفوظ است.

9-2- تامین کننده در مدت اعتبار این قرارداد می‌تواند پس از تامین تحویل فروش های جاری( در مرحله تحول کالا) و تسویه کامل با مَت نِت و مشتری ها، اخطار کتبی و قبلی ده روزه قرارداد حاضر را فسخ نماید. در این صورت مَت نِت ارائه خدمات به تامین کننده را متوقف و پنل کاربری تامین کننده را مسدود خواهد نمود. اما مَت نِت هیچ‌‌گونه تعهدی نسبت حذف اطلاعات فعالیت های پیشین کاربر تامین کننده یا معاملات جاری تامین کننده (معاملاتی که تامین تحویل کالای آن انجام نشده) و عودت هزینه بسته های اعتباری خریداری شده توسط تامین کننده نخواهد داشت.

ماده ۱۰- تفسير قرارداد

10-1- بنا بر توافق طرفين، در تفسیر و اجرای این قرارداد، هر امری كه در نتيجه در نظر نگرفتن «حسن نیت» حاصل شود فاقد اعتبار و برخلاف قصد و رضای طرفين عقد است. همچنين در تفسير قرارداد موجود کلیه شرایط، اعم از مذاکرات طرفین، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد، هدف از انعقاد آن، روح کلی حاکم بر قرارداد و نيز عرف حاکم بر این نوع معاملات و منطق مد نظر قرار خواهد گرفت.

10-2- در صورتی که به موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور، هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شناخته شود، اولاً خدشه‌ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً پیشنهاد مَت نِت در خصوص اجرای سایر مفاد قرارداد به نحوی که بیشترین تطابق را با اراده اولیه طرفین داشته باشد، پذیرفته خواهد شد.

ماده ۱۱- حل و فصل اختلافات 

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن در ابتدا از طریق صلح و سازش فصل خواهد شد. چنانچه اختلافات مزبور ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اعلامیه حدوث اختلاف از این طریق حل و فصل نگردد این امر به مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارجاع می‌گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. ( داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد نمود.) شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.

تبصره- ابلاغ رای داور به طرفین از طریق پست سفارشی دو قبضه انجام خواهد شد.

ماده ۱۲- حل اختلافات و پیگیر تخلفات بین تامین کننده (فروشنده) و مصرف کننده (مشتری):

12-1- به موجب این قرارداد کارشناسان حل اختلاف مَت نِت به عناون کارشناس تعیین و تشخیص تخلف در اختلافات احتمالی بین طرفین خرید و فروش (تامین کننده و مصرف کننده) مورد تایید طرفین خرید و فروش می باشد، و فرد معرفی شده از طرف مَت نِت را به عنوان شخص بی طرف تایید، و نظر ایشان را به رسمیت شناخته خواهد شد.

12-2- کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از خرید و فروش های انجام گرفته در مَت نِت یا راجع به آن بین طرفین معامله (خریدار و فروشنده) از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن در ابتدا از طریق صلح و سازش با وساطت کارشناسان حل اختلاف مَت نِت فصل خواهد شد.

3-12- دراختلافاتی که منجر به خسارت برای هر یک از طرفین خرید و فروش (مصرف کننده و خریدار) باشد، و یا هر یک از آنها ادعای خسارت کند، می تواند از طریق مراجع قانونی و کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به تعیین و اخذ خسارت اقدام نماید،

4-12- به موجب این قرارداد طرفین معامله (خریدار و فروشنده) تایید می کنند نظر کارشناس حل اختلاف مَت نِت در تعیین متخلف و خسارت در مراجع قانونی قابل ارائه و استناد می باشد.

ماده 13- سایر مقررات

13-1- این قرارداد تابع قوانین جمهوری‌ اسلامی ایران است.

13-2- عدم اعمال هریک از حقوق مَت نِت (مصرح در این قرارداد) به منزله انصراف از حق اعمال و اجرای آن در آینده نخواهد بود.

13-3- قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد فاقد هرگونه اثر خواهد بود.

13-4- کلیه اخطارها، پیام‌ها و مکاتبات مَت نِت از طریق آدرس ایمیل‌های تحت دامنه mymatnet.ir، به‌روزرسانی مستندات، پنل تامین کننده صورت می‌گیرد. مَت نِت مسئولیتی در خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پیام‌ها توسط تامین کننده نخواهد داشت.

13-5- کلیه ارتباطات در راستای عضویت، تعامل مدارک و مستندات ، پشتیبانی و کارشناسی در مراحل مختلف بین مَت نِت و تامین کننده از طریق کارشناسان بخش پشتیبانی، بازاریابی، قرارداد ها و حقوقی مَت نِت و به واسطه تماس تلفنی، تیکت های سامانه، نامه نگاری، ایمیل، حضور فیزیکی، با تامین کننده میسر و به رسمت شناخته می شود.

13-6- قرارداد حاضر در 7 صفحه که شامل ۱3 ماده و یک متمم است، و در ۲ نسخه که تماماً حکم واحد را داشته توسط طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردیده و طرفین متعهد به اجرای کلیه تعهدات مربوط به خود شده‌اند.

 

13-7- این قرارداد بدون مُهر شرکت ویرا صنعت الگوریتم فاقد هرگونه اعتبار است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x
ورود به پنل کاربری وب سایت